Titulka

Vážení pacienti ! Prosím vás o maximálně využívanie objednávacieho systému (SMS, mail, žiadosť o elektronický recept). Upredostňujte ho pred telefonickým kontaktom pri žiadosti o predpis liekov, žiadosti pre sociálnu poisťovňu a ÚPSVaR, potvrdenia o ukončení karantény a prekonaní infekcie COVID 19, infomáciach o laboratórnych výsledkoch a všetkých otázkach o zdravotnom stave ak sa nejedná o akútne ohrozenie života. Na vaše otázky sa budeme snažiť odpovedať čo najskôr, najneskoršie do 24 hodín. Sme tu vždy pre vás, ale chceme, aby telefonická linka bola rezervovaná pre ľudí s akútnymi problémami a v čase pribúdania COVID pozitívnych detí hlavne pre nich. Dodržiavajte prosím ordinačné hodiny, ktoré platia aj pre SMS, maily a telefóny. Ďakujeme.