Služby

Služby v odbore pediatria:

(Klikni nižšie a dozvieš sa viac.)


Služby v odbore endokrinológia a diabetológia:

  • klinické vyšetrenia a odbery
  • USG štítnej žľazy
  • edukáciu diabetikov
  • pomoc pri nastavení diabetika CSI (inzulínová pumpa)
X

preventívne prehliadky

Preventívne prehliadky detí sú plne hradené zdravotnými poisťovňami. Súčasťou niektorých prehliadok je aj povinné očkovanie, ale aj vo veku 0-3 roky vypĺňanie vývinových dotazníkov PMV.
X

povinné očkovanie

Povinné očkovanie je súčasťou zdravotnej prevencie a starostlivosti o deti a je určené k predchádzaniu vzniku niektorých infekčných chorôb. Je však dôležité vedieť, že žiadne očkovanie nezabezpečuje 100% imunitu dieťaťa. Povinné očkovanie určuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č.585/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení.
X

nepovinné očkovanie

Očkovacie látky napr. Rotateq, Rotarix (rotavírusy), Havrix, Twinrix (hepatitída), Bexsero (meningitída), Cervarix,Gardasil ( HPV – vírusy ), FSME-IMMUN (klieštová encefalitída), Varivax (variccela) si rodičia hradia sami, ale niektoré sú podľa toho v akej poisťovni sú deti poistené hradené na 50-70% (poisťovne zvyknú adekvátnu čiastku uhradiť do 6-tich mesiacov)
X

odber krvi

v prípade potreby presnejšej diagnostiky vyšetrujeme nie len zápalové parametre, ale aj stav imunity pacientka, mineralogram, reumatické parametre a sérologické vyšetrenie.
X

výter z hrdla a nosa

realizujeme ich pri infekciách dýchacích ciest, pri kožných infekciách, pri črevných infekciách. Umožňujú nám identifikovať pôvodcov infekcie a citlivosť antibiotík na týchto patogénov. Zároveň robíme výtery napr.na čierny kašeľ alebo COVID19, ktoré sú realizované PCR metódou
X

vyšetrenie moču

moč vyšetrujeme chemicky, ale aj močový sediment a bakterúriu, glykozúriu, proteínúriu, či už zo zbieraných močov alebo jednorázového moču. T všetko nám umožňuje stanoviť infekcie močových ciest, zápaly obličiek alebo aj iné obličkové ochorenia.
X

vyšetrenie CRP

rýchly diagnostický test bakteriálnej infekcie. Je to vyšetrenie z kvapky krvi na počkanie, umožní rozlýšiť vírusovú a bakteriálnu infekciu a tým pomáha pri rozhodovaní, či dieťa potrebuje antibiotickú liečbu alebo nie. Antibiotiká sa predpisujú len ak je to skutočne nevyhnutné.
X

vyšetrenie krvného obrazu na ambulancii

v priebehu 10-tich minút máte výsledok krvného obrazu a diferenciálného krvného obrazu, ktorý pomáha diferencovať nie len zápalové choroby, ale i leukémie, lymfadenopatie a iné vírusové a bakteriálne infekcie. Vyšetrenie je spoplatnené, pretože nie je hradené zo zdravotného poistenia.
X

rýchly streptokokový test

Strep A test je vyšetrenie na stanovenie streptokoka A vo výtere z hrdla, trvá 5 minút, má dobrú spoľahlivosť. Je dôležitý na stanovanie streptokokovej infekcie, ktorá spôsobuje angíny, zápaly dýchacích ciest, zápaly kĺbov – reumatitídy, endokarditídy, zápaly mozgových blán – meningitídy, zápaly kože – impetigo, šarlach. Kultivačné vyšetrtenie z výteru z hrdla trvá 48 hodín, toto vyšetrenie trvá 5 minút – včasné odhalenie príčiny a včasné nasadenie antibiotík znižuje riziko následkov streptokokových infekcií (reumatická horúčka, ochorenie obličiek). Vyšetrenie je spoplatnené.
X

vyšetrenie HbA1

glykovaný hemoglobín, ktorý nám ukazuje priemerné glykémie za posledné tri mesiace a je ukazovateľom kompenzácie diabetika, ale zároveň svedčí o dobrom alebo zlom metabolizme cukrov.
X

podávanie infúznej liečby

v prípade acetónúrie, gastroenteritídy, pyelonefritídy a diabetu deti veľmi často potrebujú rehydratačnú liečbu, ktorá je možná na našej ambulancii a nie je potrebná hospitalizácia dieťaťa