Cenník výkonov a služieb:

Cenník výkonov a služieb:

Prehliadky a lekársky posudok

 • Zdravotná spôsobilosť na vedenie motorového vozidla:    20€
 • Zdravotná spôsobilosť na držanie a  nosenie zbrani:   25€
 • Zdravotná spôsobilosť do predškolského a školského zariadenia:   2€
 • Zdravotná spôsobilosť do tábora, školy  v prírode, lyž. výcvik:   2€
 • Zdravotná spôsobilosť pred prácou v zahraničí:   20€
 • Zdravotná starostlivosť pred nástupom na špecializačný kurz:   6€
 • Vystavenie zdravotného preukazu:   7€

Výkony na žiadosť pacienta

 • Komplexne vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej latky nehradenej zo zdravotného poistenia pred cestou do zahranicia:   2€
 • Odber  krvi na vlastnú žiadosť:   5€
 • Klinické vyšetrenie na alkohol a návykové latky:   5€
 • Vyšetrenie bez poistenia:   10€
 • Test Strep A:   3€
 • Vyšetrenie KO pomocou analyzátora na ambulancii:   10€
 • Inhalácie alebo zapožičanie inhalátora:   2€
 • Podavanie infúznej liečby:   7€
 • Prepichovanie ušnic:   7€
 • Vyšetrenie Hb:   2€
 • Vyšetrenie HbA1 pomocou analyzátora na ambulancii:   10€
 • Realizácia oGTT testu:   4€
 • Edukácia pacientov s DM I typu,PGT:   10€
 • USG ŠZ:   5€
 • Použitie OOP pri antigénovom vyšetrení COVID 19 imunoflourescenčnou metódou   15€
 • Vyšetrenie na chrípku 15€
 • Vyšetrenie protilátok COVID 19  15€

Administratívne výkony

 • Vypis zo zdravotnej dokumentácie:   7€
 • Potvrdenie o chorobe:   1€
 • Potvrdenie o chorobe pre rodiča:   2€
 • Vystavenie lekárskej správy do 24hod.na požiadanie:   20€
 • Vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko, trestno-právne konanie:   10€
Cenník

Výkony pre komerčne poisťovne

 • Potvrdenie pre potreby UPSaR:   3€
 • Potrdenie o pravidelnej návšteve poradní a absolvovaní očkovania:   2€
 • Potvrdenie o dočasnom vyradení z kolektívu:   2€
 • Správa o zdravotnom stave na cielené otázky poistovne:   20€
Služby