Dotazníky

Dotazníky pre vývinový skríning S-PMV (psychomotorického vývinu podľa veku dieťaťa)

Postup: dotazníky sú k dispozícii na stránke www.zdraviedietata.sk. Rodič má nasledovné možnosti:

  1. Vyplní elektronický dotazník na www.zdraviedietata.sk a odošle ho na našu ambulanciu ( v možnosti odoslať pediatrovi zvolí MUDr.Jana Halapinová, JM&ML, Trebišov)
  2. Vyplniť elektronický dotazník, vytlačiť a priniesť osobne do našej ambulancie
  3. Vytlačiť dotazník, vypísať ručne a priniesť osobne do našej ambulancie
  4. Zobrať si vytlačený dotazník z našej ambulancie, vyplniť ručne a priniesť osobne do našej ambulancie

Vývinový skríning S-PMV vznikol podľa medzinárodne uznávaných štandardov tvorby skríningových metód, bol vytvorený na základe analýzy dát rozsiahlej vzorky slovenských detí. Pomáha lekárovi posúdiť ako sa dieťa vyvíja, či má dostatok zručnosti, ktoré umožňujú hrať sa, učiť sa a žiť rovnakým spôsobom ako iné deti.

Cieľom je zachytiť deti vyvíjajúce sa inak ako je to typické. Je to preventívne opatrenie. Je na posúdenie ako dieťa rastie mení sa, ako sa vyvíja a keďže dieťa sa správa doma inak ako v ambulancii nie je možné bez informácií od vás rodičov, od najbližších, ktorí dieťa dôverne poznajú posúdiť stav dieťaťa. A preto sme k spolupráci pozvali rodičov bez ktorých nie je možné tento vývinový skríning realizovať.