Rezervácie

Milí pacienti, žijeme v modernej dobe nových technológií a preto  objednávanie pacientov online považujem za samozrejmosť. Zaviedli sme to aj vzhľadom na danú epidemiologickú situáciu. Cieľom je, aby sa zdraví nemiešali s chorými. Zdraví pacienti – preventívne prehliadky, diabetici (rizikoví pacienti), endokrinologickí pacienti (odbery musia mať kvôli hladine hormónov ráno) budú chodiť do čistej ambulancie od 7:30 do 10:00 hod. Prosím chorí pacienti, neobjednávajte sa na tieto termíny! Termín preventívnej prehliadky – deň a čas vám oznámime prostredníctvom SMS správy. Chorí pacienti budú chodiť od 10:00. Od 10:OO do 11:00 môžu chorí pacienti prísť osobne na ambulanciu a objednať sa prostredníctvom kiosku – tabletu, podľa uvedených pokynov. Od 11:00 sa objednávajte prostredníctvom online systému www.e-ambulancia.sk, kde si môžete vybrať termín a čas, ktorý vám vyhovuje. Podľa nariadenia hlavného hygienika RÚVZ musí byť pacient na ambulancii menej ako 15 minút, s rúškom a v sprievode len jedného rodiča. Ak sa potrebujete len poradiť, telefonujte, píšte na uvedené kontaktné údaje. Ak potrebujete e-recept, výmenný lístok alebo nám chcete poslať nejakú správu, urobte to prostredníctvom www.e-ambulancia.sk  alebo kiosku – tabletu v čakárni. Keďže ste všetci technicky vybavení a zdatní a preferujete mobilnú komunikáciu dúfam, že to zvládnete

Stručne:

Do 10:00 hod zdraví !!!

Od 10:00 hod chorí !!!

E-recept

E-recept je elektronický recept. Pacient kapitovaný v našej ambulancii môže požiadať recept prostredníctvom www.e-ambulancia.sk

Objednávanie

Objednať sa môžete prostredníctvom e-ambulancia.sk k MUDr. Jana Halapinová alebo MUDr.Dagmara Molnárová